Pro sezonu 2015 pro Vás Camp Relax Teplá vybudoval nový rybník určený pro sportovní rybolov.
Více informací na telefonu: 721 447 1512